Darmowe Księgi Gości

Regulamin świadczenia usług 1. Postanowienia ogólne

   1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie, oznaczają:

    1. Właściciel - firma IT-Poland.com Jacek Pecko, 06-100 Pułtusk, ul. Kościuszki 94.

    2. panel administracyjny - aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu służąca do zarządzania kontem użytkownika,

    3. regulamin - niniejszy regulamin, ustalony w wykonaniu art. 8, ust. 1, p. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204)

    4. Klient - podmiot zlecający IT-Poland.com świadczenie usługi, w tym Konsument,

    5. rejestracja usługi - zdarzenie polegające na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego umieszczonego na witrynach www.darmoweliczniki.pl, www.darmowesondy.pl, www.ksiega-gosci.com oraz kliknięciu przycisku "rejestruj" lub „zarejestruj"

    6. skrypt zliczający - kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony do umieszczania w kodzie stron witryny, spełniający funkcję narzędzia do zdalnego gromadzenia danych źródłowych w zakresie świadczenia usługi oraz prezentującego w formie tekstowej lub graficznej wyniki tych danych,

    7. sonda - rodzaj formularza internetowego prezentujący pytanie i odpowiedzi, umożliwiający wybór jednej lub wielu z nich, a następnie prezentujący zestawienie statystyczne oddanych głosów.

    8. Księga gości - rodzaj formularza internetowego umożliwiający dodanie wpisu w formie tekstowej wraz z podpisem oraz prezentujący dodane już wpisy.

    9. witryna - zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym, połączonych ze sobą hiperłączami, na których świadczona jest usługa; witryna to co najmniej jedna strona www.

    10. usługa - bezpłatna usługa polegająca na prowadzeniu statystyk oglądalności witryny internetowej, umożliwieniu zakładanie oraz utrzymaniu komponentów takich jak sondy, księgi gości, liczniki odwiedzi udostępniana przez IT-Poland.com zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych

     1. http://www.darmoweliczniki.pl

     2. http://www.darmowesondy.pl

     3. http://www.ksiega-gosci.com

      

   2. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z usługi przez Klienta.

 

 

 1. Zawarcie umowy, czas trwania, wypowiedzenie umowy.

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie dokonania rejestracji.

  2. Z chwilą dokonania rejestracji, Klient oświadcza, że:

   1. zapoznał się z treścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną,

   2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron ma prawo w każdej chwili zerwać umowę bez wcześniejszego powiadomienia drugiej strony.

 3. Umowa ze strony IT-Poland.com zostanie zerwana automatycznie gdy w okresie 30 dni od jej zawarcia nie zostanie wygenerowany żaden komponent, lub na wygenerowanych komponentach nie zostanie zarejestrowana żadna odsłona w ciągu 30 dni.

 4. Przez zerwanie umowy przez klienta rozumiane jest użycie opcji „Usuń konto" dostępnej po zalogowaniu się do panelu administracyjnego i za jego pomocą usunięcie konta wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim komponentami.

 

 

 1. Sposób realizacji usługi (wykonanie umowy)

  1. Korzystanie z usługi jest anonimowe.

  2. Aby rozpocząć korzystanie z usługi klient musi po zalogowaniu się do panelu administracyjnego założyć nowy komponent.

  3. Klient może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi usuwając skrypty ze strony www lub usuwając komponent po zalogowaniu do panelu administracyjnego

  4. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej wysyłając wiadomość na adres podany w zakładce „Kontakt" na danym serwisie.

  5. Podczas realizacji usługi nie są gromadzone dane osobowe będące przedmiotem regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

  6. IT-Poland.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty i straty powstałe w związku z korzystaniem z przedmiotów i usług w tym za zakup sprzętu, oprogramowania lub za opłaty związane z korzystaniem z łącza internetowego.

  7. IT-Poland.com zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie klienta.

  8. Operatorem płatności w serwisie jest firma Dotpay.

 

 1. Prawa i obowiązki IT-Poland.com

  1. Podczas realizacji usługi, IT-Poland.com uprawniony jest do prowadzenia kampanii reklamowych na swoją rzecz oraz na rzecz swoich zleceniodawców, poprzez emisję na witrynie Klienta różnych form reklamy. Kampanie reklamowe prowadzone będą z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik emisji kreacji reklamowych.

  2. IT-Poland.com zobowiązuje się nie umieszczać w reklamach treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

  3. IT-Poland.com ma prawo do przekazania praw do emisji reklam innemu podmiotowi z zachowaniem warunków niniejszego regulaminu.

  4. IT-Poland.com zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub okresowego zablokowania dostępu do interfejsu, do czasu usunięcia przyczyn, w przypadku:

   1. zainstalowania skryptów na witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi,

   2. dokonania przez Klienta jakichkolwiek zmian w kodzie, nieautoryzowanych przez IT-Poland.com,

   3. naruszenia podczas rejestracji albo w związku z korzystaniem z usługi praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujących,

   4. korzystania z usługi w sposób godzący w integralność i sprawność systemu usługi,

   1. IT-Poland.com ma prawo do prezentacji gromadzonych za pomocą komponentów danych.

 

 

 1. Odpowiedzialność.

  1. IT-Poland.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe podczas korzystania z udostępnionych komponentów przez klienta.

  2. IT-Poland.com nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do panelu administracyjnego osobom trzecim.

 

 

 1. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej.

   1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres email podany przy rejestracji usługi informacji handlowych dotyczących obecnych i przyszłych usług i produktów IT-Poland.com oraz bieżącej działalności IT-Poland.com

     

     

 2. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.

  2. IT-Poland.com zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie siedmiu (7) dni od daty wysłania do Klienta na adres email informacji o zmianach w regulaminie.

  3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 16 października 2009 roku, to jest po upływie siedmiu (7) dni od daty publikacji na stronach internetowych http://www.darmoweliczniki.pl, http://www.darmowesondy.pl, http://www.ksiega-gosci.com

  4. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w każdym czasie do wglądu na witrynach http://www.darmoweliczniki.pl, http://www.darmowesondy.pl, http://www.ksiega-gosci.com.Logowanie

Login:
Hasło:

zapomniałem(-am) hasła

Statystyki

Mamy 1 280 zarejestrowanych użytkowników, którzy posiadają 1 181 księgi gości, księgi te zaś 15 259 wpisów oraz zostały obejrzane 6 111 975 razy Ostatnio zarejestrował(-a) się janale.
Serwis na swoich stronach www wykorzystuje m.in. pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Jeœli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.